Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

" SOME " and " ANY " pro stupeň A1 a A2


POUŽITÍ "SOME" A "ANY"

some a any používáme jak u počitatelných tak nepočitatelných podstatných jmen, chceme-li vyjádřit "nějaký".
U počitatelných podstatných jmen lze použít some nebo any pouze v množném čísle.
Chceme-li vyjádřit české "nějaký" u jednotného čísla počitatelných podstatných jmen, musíme použít neurčitý člen a nebo an

 

some
Používáme v kladných, oznamovacích větách.

Příklady:
There are some books on the desk. (Na stole jsou nějaké knihy).
I need some help. (Potřebuji nějakou pomoc.)
Give me some food. (Dej mi nějaké jídlo.)

Pozor! some lze použít i v záporné větě či otázce, změní nám tím ale význam celé věty! (Více najdete zde)

any
Používáme v záporných větách a v otázkách.
V záporných větách vyjadřuje české "žádné", které lze také vyjádřit výrazem "no"

Příklady:
Do you have any books? (Máš nějaké knihy?)
Is there any wine left? (Zbylo nějaké víno?)

I don't need any help. (Nepotřebuji žádnou pomoc.)
There aren't any books on the desk. (Na stole nejsou žádné knihy.)

 

Procvičovací cvičení - "some, any" cvičení pro level A1
Procvičovací cvičení - some X a, an - počitatelná, nepočitatelná podstatná jména


 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon