Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

TÁZACÍ ZÁJMENA (QUESTION WORDS)

 

Zájmena k vytvoření otázek:
who - kdo (dotaz na osobu - person)
what – co (dotaz na věc - thing)
where – kde (dotaz na místo - place)
why – proč (dotaz na důvod - reason)
when – kdy (dotaz na čas - time)¨
how – jak (dotaz na způsob)

which – který

Příklady:
Who is this? Kdo to je? - (It’s my wife. To je moje žena.)
What is this? Co to je? - (It’s a car. To je auto.)
Where is she? Kde je? - (She is at home. Je doma.)
When is he happy? Kdy je šťastný? - (When it’s sunny. Když je sluníčko.)

Tázací zájmena what, whose a which je možno použít s podstatným jménem.
Příklady:
What city is it? (Co je to za město?)
Which part of Australia is John from? (Z které části Austrálie je John?)

Tázací zájmeno how je možno použít s příslovcem.
Příklady:
How often is a leap year? (Jak často je přestupný rok?)

Tázací zájmeno how je možno použít s přídavným jménem.
Příklady:
How old are you? (Kolik ti je? ale i Kolik vám je let?)

 

Poznámka k slovosledu:
Tázací zájmeno stojí v otázce VŽDY na prvním místě, bez ohledu na to, kolik slov jej tvoří.

Příklady:
How are you?
What is it?
How old are you?
What time is it?
How much money is there?
What kind of dog is it?

 

Procvičovací cvičení = "question words" Level A1

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon