Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

PŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS versus PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
(PRESENT CONTUNUOUS versus PRESENT SIMPLE)


použití přítomného průběhového času
použití přítomného prostého času
rozdíl v užití

identifikátory časů

grafické znázornění časů

POZOR
Některá slovesa nemají průběhovou formu, nebo se používá minimálně. viz slovesa nemající průběhovou formu.


Rozdíl v užití času přítomného prostého a průběhového:

Přítomný průběhový
(Present Continuous)

Přítomný prostý
(Present Simple)

u děje, který probíhá právě teď

opakující se činnosti

děj probíhající v blízké budoucnosti

obecné jevy

přechodné záležitosti

plánované / stálé akce jako jízdní rád

trendy a módní záležitosti

děje v přítomnosti, jdoucí za sebou

iritující / otravné záležitosti

instrukce

 

u sloves, které nemají průběh. tvar

 

POZOR:

What do you do? (Co děláš - jaké je tvé zaměstnání?) => I'm a doctor. (Jsem lékař.)

ale

 

What are you doing? (Co (teď) děláš?) => I'm studying for the exam. (Učím se na zkoušku.)

Přehled některých "identifikátorů" přítomného průběhového a prostého času


Přítomný průběhový
(Present Continuous)

Přítomný prostý
(Present Simple)

now

always

at the moment

never

these days

sometimes

right now

rarely

today

seldom

Excuse me ...

usually

Look!

every day

Listen!

on Mondays

temporarily

twice a weekGrafické znázornění přítomného průběhového časuPresentContinuous

 

PresentSimple
Cvičení = "Přítomný průběhový čas versus přítomný prostý čas" pro pokročilost A1

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon