Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN


Při tvorbě množného čísla přidáme na konec podstatného jmena souhlásku -s.
Toto pravidlo platí pro většinu podstatných jmen v angličtině:
Příklad:

name => names

apple => apples

pie =>pies
cat => cats

dog => dogs
pet => pets

guy=> guys

boy=> boys

key => keys


Končí-li podstatné jméno na -y, kde předchozí písmeno je souhláska, tvoří se množné číslo změnou -y na -i a následným přidáním -es.


Příklad:

puppy=> puppies

pony => ponnies

lady => ladies

 

Končí-li podstatné jméno na souhlásky: -ch, -sh, -s nebo -x tvoří se množné číslo přidáním koncovky -es.

Příklad:

church => churches
dish => dishes

fax => faxes

Končí-li podstatné jméno na souhlásku: -z, tvoří se množné číslo přidáním koncovky -zes.

Příklad:

quiz =>quizzes


Končí-li podstatné jméno na samohlásku: -o, tvoří se množné číslo přidáním koncovky -es.

Příklad:

tomato =>tomatoes
potato =>potatoes

tornado => tornadoes

Některá podstatná jména končící na samohlásku: -o, tvoří množné číslo přidáním koncovky -s. Jedná se vesměs o výrazy cizího původu.

Příklad:

memo =>memos
studio =>studios

cello =>cellos


Končí-li podstatné jméno na -f nebo -fe, tvoří se množné číslo změnou -f na -ves.
Příklad:

wife => wives
knife => knives

shelf => shelves


Některá podstatná jména končící na samohlásku: -f, tvoří množné číslo přidáním koncovky -s. Jedná se o slova končící na -ff, -rf, -ief, -oof

Příklad:

giraffe =>giraffes
dwarf =>dwarfs

chief=> chiefs


Některá podstatná jména v angličtině nemají pravidelný tvar množného čísla.
Ta se bohužel musíme naučit, neboť se na ně žádná pravidla nevztahují:

Příklad:
man => men
woman => women
child => children
foot => feet
tooth => teeth
mouse => mice
person => people

Některá podstatná jména v angličtině mají stejný tvar pro jednotné i množné číslo.
Příklad:
one sheep => many sheep
one fish => many fish

 

Pokračování povídání o množném čísle pro vyšší stupeň

Podstatná jména, která netvoří množné číslo, protože jsou nepočitatelná.

Testy na množné číslo pro pokročilost A1 a A2


DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon