Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

TRPNÝ ROD - tvoření trpného rodu
(PASSIVE VOICE)


použití
tvorba
přehled trpného rodu - v různých časech


Trpný rod používáme:


Trpný rod - pasívum (the passive) se v angličtině používá daleko častěji než v češtině.
Setkáme se s ním hlavně tam, kde původce činnosti je nepodstatný, tedy méně důležitý.
Typicky se s trpným rodem setkáme v popisu nějaké činnosti, je to typický jazyk manuálů:
Příklad:
This software is installed directly on the hard drive.
(Tento software je nainstalován přímo na harddisku.)

S trpným rodem se proto můžeme setkat ve všech časech - viz tabulka:


Tvoření trpného rodu

Ve větách, kde používáme trpný rod, je podmět "pasivní", je tedy pasívním příjemcem činnosti ze strany slovesa. Jinými slovy můžeme říct, že podmětu "někdo něco dělá".
Aktéra činnosti pak buď vůbec neznáme (Cars are made in Japan)
nebo je aktér činnosti uveden až za slovesem. (The mouse was eaten by the cat.)

Příklad:
These cars are made in Japan. (Tato auta se vyrábí v Japonsku.)
The mouse was eaten by the cat. ("Myš byla snědena kočkou")
Our house will be painted next week (by a famous painter). ("Náš dům bude příští týden vymalován (známým malířem.)

Trpný rod tvoříme pomocí:

pomocného slovesa BE ve správném tvaru+ příčestí minulé.
Správný tvarem slovesa BE tedy určuje čas, tedy kdy se děj odehrává - viz přehled

Oznamovací věta:

Podmět + sloveso BE (ve tvaru pro daný čas) + příčestí minulé významového slovesa:

The mouse (podmět) was ("BE" pro čas minulý prostý) eaten (příčestí minulé).

passive

(Na rozdíl od vět činných, kde podmět je zároveň aktérem dění.)

Příklad:
Japanese make these cars. (Japonci vyrábí tato auta.)
The cat ate the mouse. (Kočka snědla myš.)

ActiveVoice

Záporná věta:
Podmět + sloveso BE (ve tvaru pro daný čas) + NOT + příčestí minulé významového slovesa:
The mouse was not eaten (by the cat)

Otázka:
sloveso BE (ve tvaru pro daný čas) + Podmět + příčestí minulé významového slovesa:
Was the mouse eaten (by the cat)?Přehled nejpoužívanějších časů s použitím trpného rodu:

čas

trpný rod

činný rod

přítomný

Taxes are collected every year.

They collect taxes every year.

minulý

Taxes were collected last year.

They collected taxes last year.

budoucí

Taxes will be collected next year.

They will collect taxes next year.

předpřítomný

Taxes have been collected.

They have collected taxes.


Ucelený přehled použití trpného rodu:
(vzhledem k tomu, že překlad anglické věty, která používá trpný rod zní do češtiny většinou velice šroubovaně, jsou uvedené překlady v tabulce platné jak pro činný tak trpný rod.)

čas

trpný rod

činný rod

přítomný prostý

Chocolate is eaten by millions of people. (Miliony lidí jedí čokoládu.)

Millions of people eat chocolate.


přítomný průběhový

My house is being renovated.
(Můj dům se opravuje.)

They are renovating my house.

minulý
prostý

Coffee was spilled on the floor.
(Na zemi bylo vylité kafe.)

Someone spilled coffee on the floor.

minulý
průběhový

The car was being repaired when we arrived. (Právě to auto opravovali, když jsme přijeli.)

They were repairing the car when we arrived.

budoucí
prostý

The sink will be repaired tomorrow. (Zítra opraví umyvadlo.)

They will repair the sink tomorrow.

going to

The shower is going to be repaired first. (Napřed opraví sprchu.)

They are going to repair the shower first.

předpřítomný

Taxes have always been collected.
(Vždycky se vybírali daně.)

They have always collected taxes.

předminulý

The house hadn't been renovated for many years. (Ten dům se neopravovat několik let.)

They hadn't renovated the house for many years.

modál v přítomnosti

The car should be repaired.
(To auto by se mělo opravit.)

Someone should repair the car.
(Někdo by měl to auto opravit.)

modál v minulosti

The car should have been repaired.
(To auto se mělo opravit.)

Someone should have repaired the car.
(Někdo měl to auto opravit.)

infinitiv

We hope to be called today.
(Doufáme, že nám dnes zavolají.)

They plan to call us today.

gerund

We look forward to being offered the job. (Těšíme se na to, že nám tu práci nabídnou.)

We look forward to someone offering us the job.


Procvičovací cvičení = "Trpný rod"

Procvičovací cvičení = "Trpný rod"

Procvičovací cvičení = "Trpný rod"

Procvičovací cvičení = "Trpný rod"

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon