Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
kancelář:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

UKAZOVACÍ ZÁJMENO "TO"

THIS, THAT, THESE, THOSE

"this, that, these, those" řadíme gramaticky mezi tzv. "demonstratives".
Používáme je k určení vzdálenosti od mluvčího, kde vzdálenost může být faktická nebo jen pomyslná.
"Demonstratives" lze použít jako zájmeno nebo přídavné jméno.

Ukazovací zájmena "this, that, these, those" se stejně jako v češtině liší podle toho, zda se pojí k jednotnému nebo množnému číslu a dále podle vzdálenosti od mluvčího:

vzdálenost - blízko (tady = here)
this = toto (používáme s jednotným číslem)
these = tito, tyto (používáme s množným číslem)

vzdálenost - daleko (tam = there)
that = tamto (používáme s jednotným číslem)
those = tamti (používáme s množným číslem)

Příklad:
I don't like this book. (Nelíbí se mi tato kniha.)
I don't like that book. (Nelíbí se mi tamta kniha.)

I don't like these books. (Nelíbí se mi tyto knihy.)
I don't like those books. (Nelíbí se mi tamty knihy.)


Shrnuti:

pro jednotné číslo:
this - toto
that - tamto

pro množné číslo:

these - tito
those - tamti


Příklady:

I don't like this skirt. (Nelíbí se mi tato sukně).

I don't like these glasses. (Nelíbí se mi tyto brýle).

Can you show me that book? (Můžete mi ukázat tamtu knihu?)

Did you see those people? (Vidělas tamhlety lidi?)

Ukazovací zájmeno "TO" lze nahradit určitým členem "the"

Příklady:

I don't like this skirt. => I don't like the skirt. (Nelíbí se mi ta sukně).

I don't like these glasses. => I don't like the glasses. (Nelíbí se mi ty brýle.)

Can you show me that book? => Can you show me the book? (Vidíš tu knihu?)

Did you see those people? => Did you see the people? (Vidělas ty lidi?)

 

Procvičovací cvičení Level A1 = "this / that" cvičení 1

Procvičovací cvičení Level A 1 = "this / that" cvičení 2

Procvičovací cvičení Level A 1 = "this / that" cvičení 3

Procvičovací cvičení Level A 1 = "this / that" cvičení 4

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon