Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
....
....
........
.......

VAZBA "THERE IS", "THERE ARE"

Vazba "there is", "there are" se používáme k vyjádření, že něco nebo někdo někde je (existuje), a vyjadřuje "určení místa".

Příklad:

There is a cat under the table. (Pod stolem je kočka)
There isn't a cat on the chair. (Na židli není kočka)
Is there a cat near the window? (Je u okna kočka?)

POZOR:
Vazba there is, there are se do češtiny nepřekládá, ve větě je jen určením místa a stojí na začátku věty.

Na konci věty uvádíme pak vlastní určení místa, kterým může být například přislovce

"there = tam". V takovém případě se pak "there" objeví ve větě "dvakrát"

Příklad: There is a cat over there.

 

Po vazbě "there is / there are" následuje podstatné jméno se členem neurčitým, číslovkou nebo some / any (no)
Příklad:

There is a cat in the garden. (Na zahradě je kočka.)
There are some cats in the garden. (Na zahradě jsou kočky.)

There aren't any cats in the garden.(Na zahradě nejsou žádné kočky.)
There are no cats in the garden. (Na zahradě nejsou žádné kočky.)

Slovosled:

kladná věta: there + sloveso (is, are) + podmět + určení místa .
záporná věta: there + sloveso (is, are) + not + podmět + určení místa .
otázka: sloveso (is, are) + t here + podmět + určení místa ?

Příklad:

There are some cats in the garden.
There is a cat in the kitchen.
There are two beds in my bedroom.
There is a lot of water here.
There are some trees in the garden.
There isn't a table in the living room.

There aren't any chairs in the bedroom.

There are no birds on the roof


Procvičovací cvičení = "there is / there are" pro pokročilost A1DALŠÍ LEVEL A1 TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon