Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

ZÁJMENA (PRONOUNS )

Osobní zájmena (Personal Pronoun)
Osobní zájmena v angličtině mohou nahradit podstatná jména, která se vzdahují k lidem, ale i věcem. Ve větě je používáme jako podmět nebo předmět a podle toho je také dělíme.

POZOR:
Angličtina nemá jednotnou a množnou formu pro "you" a tím vlastně "nevyká".
Ve spojení se slovesem se však chová "jako množné"
Příklad: Where are you from? = Odkud jsi? ale také Odkud jste?

Procvičovací cvičení, osobní zájmena - A1

Přivlastňovací zájmena (Possesive Pronouns)

Používáme je tam, kde potřebujeme vyjádřit vlastnický vztah. Tedy komu daný přemět patří.

Patří mezi ně: mine, his, hers, its, ours, yours, their, and theirs.
Vzhledem k tomu, že jejich "zkrácená forma: my, his, her, its, our, their" patří mezi adjectiva (adjectives), najdeme ve větě vždy před přísudkem v dané větě.
Na rozdíl od vlastních "dlouhých tvarů", které jsou předmětem věty.
Příklad:

This is my cat. (To je moje kočka.)
This cat is mine. (Tahle kočka je moje.)

více o přivlastňovacích zájmenech zde =>

Procvičovací cvičení, přivlastňovací zájmena - pro pokročilost A1

 

Přehled osobních zájmen:

v podmětu
(Subject Form
)

v předmětu
(Object Form)

přivlastňovací forma
Possessive Form

I (já)

me (mě)

my / mine (moje)

you (ty, le také vy)

you (tebe, vás)

your / yours (tvoje, vaše)

he (on)

him (ho)

his (jeho)

she (ona)

her (jí, ji)

her / hers (její)

it (ono)

it (to, ono)

it / its (jeho, toho)

we (my)

us (nás)

our / ours (náš, naše)

they (oni)

them (je)

their / theirs (jejich)


Příklad:

v podmětu:
I
like cats. () Mám ráda kočky.)
He
doesn't live in Berlin. (On nebydlí v Berlíně.)
We
can speak English. (My umíme anglicky)

v přísudku:
I like cats, but they don't like me. (Mám ráda kočky, ale oni ne.)
Sarah is looking at him. (Sarah se na něj dívá.)
Don't talk to them this way! (Nemluv s nimi tímto způsobem!)

cvičení na zájmena v předmětu pro pokročilost A1
cvičení na zájmena v podmětu pro pokročilost A1
cvičení na přivlastňovací zájmena pro pokročilost A1

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon