Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
adresa:
Anglická 19, Praha 2
email:
info(zavináč)grammar.cz
tel: 724 136 069
.
.
.
.

ČÍSLOVKY - NUMBERS

ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY (Cardinal Numbers)
Základní číslovky označují počet, slouží k počítání a ukazují množství.

1 - 10

11 - 20

21 - 30

1 - one

11 - eleven

21 - twenty-one

2 - two

12 - twelve

22 - twenty-two

3 - three

13 - thirteen

23 - twenty-three

4 - four

14 - fourteen

24 - twenty-four

5 - five

15 - fifteen

25 - twenty-five

6 - six

16 - sixteen

26 - twenty-six

7 - seven

17 - seventeen

27 - twenty-seven

8 - eight

18 - eighteen

28 - twenty-eight

9 - nine

19 - nineteen

29 - twenty-nine

10 - ten

20 - twenty

30 - thirty10 - 100

100 - 1000

ostatní

10 - ten

100 - a / one hundred

101 - a / one hundred one

20 - twenty

200 - two hundred

*110 -  a hundred and ten

30 - thirty

300 - three hundred

*120 - a hundred and twenty

40 - forty

400 - four hundred

200 - two hundred

50 - fifty

500 - five hundred

*1,001 - a thousand and one

60 - sixty

600 - six hundred

10,000 - ten thousand

70 - seventy

700 - seven hundred

100,000 - one hundred thousand

80 - eighty

800 - eight hundred

1,000,000 - a / one million

90 - ninety

900 - nine hundred

1,000,000,000 - a / one billion

100 - a / one hundred

1,000 - a / one thousand

1,000,000,000,000 - a / one trillion


0 - zero, nought

POZNÁMKA:

V britské angličtině (viz. tabulka) říkáme: a / one hundred and twenty
V americké angličtině neříkáme and, číslovku 120 tedy říkáme: a / one hundred twenty

Vyšší číslovky než 999 v angličtině obvykle oddělujeme čárkou: 1,000


Tečku používáme k oddělení desetinných míst:

- 0.1 (one tenth)
- $1.50 (one dollar and fifty cents)


ŘADOVÉ ČÍSLOVKY (Ordinal Numbers)
Řadové číslovky označují pořadí.

1 - 10

11 - 20

1st - first

11 - eleven

2nd - second

12 - twelve

3rd - third

13 - thirteen

4th - fourth

14 - fourteen

5th - fifth

15 - fifteen

6th - sixth

16 - sixteen

7th - seventh

17 - seventeen

8th - eighth

18 - eighteen

9th - nineth

19 - nineteen

10th - tenth

20 - twentyDALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon