Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 721 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

KONDICIONÁLY (CONDITIONALS)

pokračování pro studenty pokročilosti B2 a vyšší

nultý kondicionál
první kondicionál
druhý kondicionál
třetí kondicionál
kondicionály - shrnutí
mixed conditionals


Použití třetího kondicionálu
Třetí kondicionál používáme v případě, že mluvíme o minulosti.
Jde o situace, které se již staly nebo naopak nestaly, ale vzhledem k tomu, že jde o děj v minulosti, už ho nelze změnit.

Jde většinou o politování nad tím co se stalo či nestalo.

 

Příklad:

podmínka

výsledek

předminulý čas (past perfect)

WOULD HAVE + příčestí minulé (past participle)

If I had studied
Kdybych (býval) studoval

I would have passed the exam.
udělal bych (býval) tu zkoušku. (ale já ji neudělal.)

If I had told her
Kdyby jí to býval řekl

she could have come earlier.
mohla by (bývala) přijít dřív. (ale nepřišla)

If I had spoken to John
Kdybych (býval) s Johnem mluvil

I would have told him.
byl bych mu to řekl.

If I had woken up earlier
Kdybych se býval vzbudil dřív

I wouldn't have missed the bus.
nebýval bych zmeškal autobus.


někdy místo will lze použít modální slovesa "should have", "could have", "might have" namísto "would have".


Příklad:

If you had bought a lottery ticket, you might have won.
Kdyby sis býval koupil lístek v loterii, mohls vyhrát (ale já jej nekoupil)

If I had won a lottery, I could have bought a house.
(Kdybych (býval) vyhrál v loterii, mohl bych si (býval) koupit dům. (ale já nevyhrál)Shrnutí
Studentům občas dělá potíže rozpoznat jednotlivé kondicionály a hlavně jejich užití.

Při použití kondicionálů je dobré si uvědomit:

- zda se děj odehrává kdykoliv (opakovaně), v budoucnosti nebo minulosti.

- jaká je pravděpodobnost, že daná podmínka nastane


druh

kdy

možnost

příklad

0

vždy

100 %

Water boils if you heat it to 100 °C.

1

budoucnost

vysoká (50 %)

If you cook, I'll wash the dishes.

2

budoucnost

nízká (20 %)

If I won the lottery, I would buy a car.

3

minulost

0 %

If I had studied, I would have passed the test.


Mixed conditionals
Někdy lza zamíchat minulost, přítomnost a budoucnost v případě podmínka není pravdivá.
Příklad:
If I had studied harder, I wouldn't be worried about passing the test now.
(Kdybych býval více studoval, nemusel bych se teď bát zda udělám test)
If I were planning to stay in Prague this long, I would have bought a car.
(Kdybych plánoval, že zůstanu v Praze takhle dlouho, býval bych si koupil auto.)

We could stay in a 5 star hotel if I hadn't spent all my money on the car.

(Mohli bychom zůstat v 5ti hvězdičkovém hotelu, kdybych neutratil všechny peníze za auto.)

TESTY ANGLICKÉ GRAMATIKY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon