Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
statická a dynamická slovesa
gerundium a infinitiv
frázová slovesa
............
............
Odkazy na jazykové školy

Jazyková agentura Elalingua

Jazyková agentura Elalingua

- Kurzy pro veřejnost
- Firemní kurzy
- Výuka online

info(at)elalingua.cz
tel: 724 136 069


Individuální výuka jazyků

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183


Další odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonDalší odkazy

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefonzajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
address:
Anglická 19, Praha 2
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

ČLEN URČITÝ, NEURČITÝ A NULOVÝ
pokračování pro studenty B2 a vyšších stupňů

 

přehled základních znalostí o členech:

- a / an - člen neurčitý (Indefinite article)

- the - člen určitý (Definite article)

- nulový člen (Zero article)

Přehled použití členů pro studenty B2 a vyšších stupňů


Člen neurčitý, jak už jsme si řekli v úvodu plní původně funkci počítací a zastupuje vlastně číslovku jedna - one. V množném čísle počitatelných podstatných jmen a u nepočitatelných podstatných jmen proto není.

Příklad:
a cat - There is a cat next to the car. (ale: There are cats in the garden - dál viz nulový člen)

an hour - He'll be here in an hour.

V případě, že potřebujeme obecnost v množném čísle, musíme použít slova some a any

Člen určitý jak už jsme si řekli v úvodu pro určitý člen řekli používáme když:

- podstatné jméno označuje určité místo (zařízení, instituce)
    Let's go to the beach.
- mluvíme o něčem, o čem jsme již hovořili
    I have a cat. The cat is black.
- podstatné jméno vyjadřuje něco jedinečného

    There are many stars in the sky.
- podstatné jméno označuje něco, kde je jasné, o čem mluvíme
    We stopped talking when the teacher entered.
- vyjádření třetího stupně přídavných jmen (superlatives)
    He is the best swimmer.
- některá podstatná jména (která si bohužel pro nás musíme zapamatovat):
    * označení času:
        in the morning, in the afternoon, in the evening
        the past, the present, the future
        the beginning, the middle, the end
        the spring, the summer, the fall (the autumn), the winter
        the nineteenth century

   * podstatná jména označující sociální a ekonomické třídy a jiné skupiny
        the middle class
        the government
        the press
        the poor
        the public
        the rich
        the unemployed

   * názvy obsahující "of":
      The United States of America
      The Republic of Marshall Islands
   * některé geografické názvy:
      - geografické názvy obsahující slovo "kingdom", "republic" nebo "union":
         the United Kingdom
         the United Arab Emirates
      - názvy geografických označení v množném čísle (vyjma vodopádů!):
         the Philippines (ale Niagara Falls!)
      - geografické označení vodních ploch (mimo zálivů a jednotlivách jezer!):
         the Great Lakes (ale Lake Ontario!)
         the Nile River
         the Pacific Ocean
      - geografické názvy oblastí:
         the Middle East
         the North
      - geografické označení bodů na zeměkouli:
         the South Pole
         the Equator

         the Tropic of Capricorn
      - pouště a lesy:
         the Sahara Desert
         the Black Forest
   * budovy, mosty, názvy silnic, tunelů, věží a monumentů (s vyjímkou přehrad!):
      the Empire State Building
      the Golden Gate Bridge
      the Pan-American Highway
   * hotely, divadla, kina, muzea a knihovny
      the Hilton Hotel
      the National Muzeum
   * historická období a události
      the Velvet Revolution
      the Ptolemaic Dynasty
   * názvy organizací, oddělení, politických stran...
      the United Nations
      the European Union
      the Red Cross
   * názvy historických dokumentů
      the Constitution

      the Magna Carta
      the Economic Bill of Rights
   * názvy novin (v případě, že člen je součástí názvu, píše se i člen s velkým písmenem)
      The New York Times
      the San Francisco Chronicle
   * množné číslo příjmení, používaného k označení příslušníků jedné rodiny
      the Browns
   * označení národnosti (obyvatelé dané země)
      the British
   * titul nebo označení výjmečné osobnosti
      the Pope

      the Dalai Lama
   * označení elektronických zdrojů
      the Internet
      the World Wide Web
   * lodě a vlaky
      the Titanic
      the Orient Express
   * některé idiomy, které obsahují určitý člen
      go to the bank, the post office, the theatre, the doctor
      call the police
      live in the country (žít na venkově), in the city
      listen to the radio
      turn on the television
      play the piano, the guitar, the violin
      on the ground, in the sky

nulový člen jak už jsme si řekli v úvodu používáme:
- u nepočitatelných podstatných jmen, pakliže o nich hovoříme obecně
- lze jím vyjádřit "nějaké" u počitatelných podstatných jmen v množném čísle
- (nějaké lze vyjádřit také pomocí some nebo any )

- při označení pokrmů (food, meal) a denních jídel (lunch, dinner) *
- při označení nápojů a jiných nepočitatelných podstatných jmen
- při označení názvů jazyků, studijních a vědních oborů

- při označení svátků, ročních období, měsíců
- název měst a některých zemí
- u některých idiomatických výrazů a frází:
      on (off) campus
       on foot

      by bus, by car, by taxi, by plane, by train

      go home, get home, arrive home, stay home (nebo stay at home)

      go to work, be at work

      go to school, go to college, go to class, be in class, go to church

      go to prison, be in prison

      go to bed, be in bed, stay in bed

      watch television
      Niagara Falls (waterfalls)
      Lake Ontario (individual lake)
      
Pozor

Před některými podstatnými jmény lze použít, či nepoužít člen podle významu. Jedná se většinou o nepočitatelná podstatná jména.

      Do you like beer? (Máš rád pivo? - obecný dotaz)
      The beer here is quite strong. (To pivo, které piju, je docela silné.)

 Ačkoliv jsme si řekli, že při označení denních jídel (lunch, dinner) člen nepoužíváme, v případě použití přídavného jména před daným podstatným jménem, používáme neurčitý člen:

      dinner => a delicious dinner
      lunch => an expensive lunch


 

DALŠÍ TESTY

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon