Stupně znalosti podle Rady Evropy
Level 1 - A1
Level 2 - A2
Level 3 - B1
Level 4 - B2
Level 5 - C1
Level 6 - C2
Přehled gramatiky
sloveso být "am, is, are"
člen určitý a neurčity
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
předložky místa
časové předložky
stupňování přídavných jmen a příslovcí
příslovce určující frekvenci
čas přítomný prostý
čas přítomný průběhový
přítomný prostý versus průběhový
budoucí čas
going to versus will
modální slovesa
čas minulý prostý
čas minulý průběhový
minulý prostý versus průběhový
předpřítomný čas prostý
předpřítomný čas průběhový
předpřítomný versus minulý
vazba "used to"
předminulý čas
předbudoucí čas
kondicionál
infinitiv versus gerund
want, would like
vztažné věty (Relative Clauses)
much, many, a lot (quantifiers)
trpný rod
nepravidelná slovesa
idiomy
frázová slovesa
gerundium a infinitiv
psaní velkých písmen
jiné problematické jevy
zajímavé odkazy na internetu
google
google
google
google
google
google
google
Kontakt
 
email address:
info(zavináč)grammar.cz
....
....
....
........
.......

Level 3 - B1 - Mírně pokročilý
GRAMATICKÉ TESTY
- přítomný prostý čas
- přítomný průběhový čas
-
přítomný prostý versus průběhový
-
nepravidelná slovesa
-
minulý čas prostý
- minulý čas průběhový
- minulý čas prostý a průběhový
- used to
- předpřítomný čas
- minulý prostý versus předpřítomný čas
- budoucí čas, going to versus will

- kondicionál
- otázky na podmět (subject questions)
- modální slovesa

- gerundium a infinitiv
- trpný rod
- nepřímá řeč
- vztažné věty
- členy (člen určitý, neurčitý, "nulový")
- much, many, a lot
- too much, too many, (not)enough

- příslovce (adverbs)
- předminulý čas
- stupňování přídavných jmen
- předložky místa
- časové předložky


LEVEL 3 VOCABULARY TESTS

Individuální výuka jazyků 121.cz

www.121.cz

Individuální výuka jazyků za přijatelné ceny.

info(at)121.cz
tel: 775 026 183

Cestovní kancelář Matylda

www.matylda.cz

Nabídka zájezdů, individuální turistiky a letenek.

info(at)matylda.cz
tel: 602 476 253

- přítomný čas prostý

gramatika - přítomný prostý čas


cvičení

DALŠÍ TESTY

....................Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

....................Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

....................Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

minulý čas prostýDALŠÍ TESTY

....................Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

minulý čas průběhový

 
DALŠÍ TESTY


Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

- used to

DALŠÍ TESTY


Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

......................


Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

......................


Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

......................


Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

......................


Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

kondicionál

DALŠÍ TESTYNázev firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

- much, many, a lot

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

- adverbs

 

cvičení na příslovce


Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon

Název firmy

Vaše logo

Zde umístíme Vaši prezentaci

 

vás email
Váš telefon